Mgullu, Richard S. 1999. Mtalaa wa isimu: fonetiki, fonolojia na mofolojia ya kiswahili. Nairobi: Longhorn Publishers. Kurasa xv, 247.

Article Swahili OPEN
Ngonyani, Deogratias;
(2012)
  • Subject: Swahili; Sprachgebrauch; Morphologie; Phonetik | Swahili, Sprachgebrauch, Morphologie, Phonetik | Swahili, language usage, morphology, phonetic
    • ddc: ddc:496

Kitabu hiki kinaleta matumaini makubwa ya kuwawezesha wengi ku-soma juu ya lugha yao na kuamsha hamasa ya kujifunza zaidi juu ya lugha hii tukufu na lugha nyingine za kiafrika.
Share - Bookmark