Uhakiki wa tamthilia za kiswahili zihusuzo VVU/UKIMWI

Article Swahili OPEN
Nicolini, Cristina;
(2017)
  • Subject: Swahili-Theater/Drama; HIV/AIDS; Tansania; Aristoteles; Tragödie; Bertolt Brecht; Chorus; Initiationsriten | Swahili-Theater/Drama, HIV/AIDS, Tansania, Aristoteles, Tragödie, Bertolt Brecht, Chorus, Initiationsriten | Swahili drama, HIV/AIDS, Tanzania, Aristotle, tragedy, Bertolt Brecht, chorus, traditional rites of passage
    • ddc: ddc:496

Makala haya yanalenga kuchambua fani na maudhui, muundo na dhamira za tamthilia za Kiswahili zihusuzo VVU/UKIMWI, hasa tamthilia kutoka Tanzania, na uhusiano baina ya VVU/UKIMWI na mila za jadi kama sherehe za jando na unyago. Dhamira muhimu ya kujadili ugonjwa katika k... View more
Share - Bookmark