Sufii al-Busiri

Article Swahili OPEN
Wa Mutiso, Kineene;
(2012)
  • Subject: Swahili; Busiri; Muhammad Ibn-Said al-; Versdichtung; Sufismus | Swahili, al-Busiri, Poesie, Sufismus, Kasida ya Hamziyyah, Kasida ya Burudai | Swahili, al-Busiri, sufism, poetry, Kasida ya Hamziyyah, Kasida ya Burudai
    • ddc: ddc:496

Katika makala hii nitazungumzia tarehe na kazi za al-Busiri mshairi wa kisufii maarufu katika fasihi ya kiislamu na ambaye baadhi ya kazi zake zimetarjumiwa kwa Kiswahili. Mojawapo ya kazi hizi ni Kasida ya Hamziyyah, ambayo ni maarufu sana hususa kwa Kiswahili cha zama... View more
Share - Bookmark