Kukitandawazisha Kiswahili kupitia simu za kiganjani: tafakari kuhusu isimujamii

Article Swahili OPEN
Mutembei, Aldin;
(2012)
  • Subject: Swahili; Soziolinguistik; Globalisierung; Handy; Sprachwechsel | Swahili, Soziolinguistik, Globalisierung, Handynutzung, Sprachwechsel | Swahili, sociolinguistics, globalization, mobile usage, code-mixing, code-switching
    • ddc: ddc:496

Mojawapo ya matokeo ya utandawazi ni kuwapo kwa simu za kiganjani na matumizi yake. Siku hizi nchini Tanzania mawasiliano ya simu yamekuwako kwa wingi kuliko ilivyokuwa tangu wakati wa uhuru hadi katikati ya miaka ya tisini. Lugha ya Kiswahili inayotumika katika simu hi... View more
Share - Bookmark