publication . Bachelor thesis . 2017

Sykepleiernes rolle i møte med eldre med lite hensiktsmessig legemiddelbruk

Barkved, Martha;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Eldre bruker ofte mange legemidler og dette kan øke risikoen for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Reduksjon i uheldig legemiddelbruk er ett mål for å redusere uønskede effekter. Hensikt: Jeg ønsker å få en bedre forståelse på hvordan ett tverrfaglig samarbeid kan bidra til at eldre unngår ett lite hensiktsmessig legemiddelbruk, og hvilke tiltak jeg som fremtidig sykepleier kan bidra med. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert legemiddelbruk hos eldre gjennom tverrfaglig samarbeid med lege og farmasøyt? Metode: Dette er en litteraturstudie og i oppgaven er det er brukt forskning og faglitteratur til å svare på pr...
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2017
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue