publication . Master thesis . 2020

Face mask practices in surgery: A praxeological perspective

Kristiansen, Elin Helene Fjell;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgave i klinisk sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Denne masteroppgaven har utspring i en undring over at jeg har observert relativt store variasjoner i hvordan munnbind brukes på operasjonsstuene. Det har ikke vært mulig å finne studier som kunne svare på denne undringen. Derfor har jeg undersøkt normene for bruk av munnbind. Studien er basert på en registrantanalyse av norske lærebøker i generell sykepleie og operasjonssykepleie fra perioden 1877-2018. Studien er gjort i lys av Bourdieus teorier om doxa og praktisk sans. Den er fundert i en praxeologisk analysestrategi med tilhørende analyser av lærebokforfatternes posisjoneringer i lys ...
Subjects
free text keywords: munnbind, operasjonsstue, operasjonssykepleie, Bourdieu, praxeologi, doxa, registrantanalyse, koronapandemi
Any information missing or wrong?Report an Issue