Hvordan påvirker strategien Skolebasert kompetanseutvikling holdninger til kollegiale utviklingsprosesser i videregående skoler?

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Løvaas, Montserrat;
(2016)
  • Subject: Læring i fellesskap | Erfaringsdeling | Organisasjonslæring | Praksisfellesskap
Share - Bookmark

  • Download from
    HVL Open via HVL Open (Master thesis, 2016)
  • Cite this publication