publication . Master thesis . 2018

Kva kan skape motivasjon i musikalsk samspelsprosjekt på musikklinja i vidaregåande skule?

Lillebø, Rolf Stefan;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Høgskolen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Denne studien har gått ut på å finne ut kva som kan skape motivasjon i eit samspelsprosjekt på musikklinja i vidaregåande skule. Det handlar om å finne faktorar som har innverknad på motivasjonen hos dei som deltek. For å finne desse motivasjonsfaktorane har eg forska på eit samspelsprosjekt som vart gjennomført på musikklinja. Samspelsprosjektet vart av informantane nemnt som storprosjektet. Storprosjektet var omfattande og alle elevane og fleire lærarar tok del i arbeidet med å få prosjektet på plass. Eg nemner difor elevar og lærarar som deltakande gjennom denne teksten. Under innsamlinga av data observerte eg ei øving til storprosjektet og intervjua to eleva...
Download from
HVL Open
Master thesis . 2018
Provider: HVL Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue