publication . Master thesis . 2019

Extreme sport athletes’ mental preparations

Køhn, Andreas;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Country: Norway
Abstract
MIDR506 Idrettsvitenskap 29.11.2019 Frikjøring, er når en kjører på ski eller snowboard utenfor oppmerkede og preparerte nedfarter. I de siste årene har frikjøring blitt en aktivitet som stadig flere tar del i, og en liten gruppe av disse deltakerne kan kalles eliteutøvere. Dette er personer som har hatt vedvarende suksess på det høyeste nivået over lengre tid, og de aksepterer muligheten for å bli alvorlig skadet, eller til og med dø, som en naturlig del av frikjøring. Utøverens suksess blir hovedsakelig definert ut i fra konkurranseresultater og prestasjoner som har blitt dokumentert på film. For å hevde seg så må de ta seg ned en fjellside på en spektakulær måte...
Subjects
free text keywords: Imagery, PETTLEP, Selvmonolog, Høyrisiko, Ekstremsport, Frikjøring, Eliteutøvere, Mentale forberedelser
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue