publication . Bachelor thesis . 2015

Narrativ skriving i norsk og samfunnsfag

Haugland, Lene Marie Aursland;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 Oct 2015
  • Country: Norway
Abstract
Narrativ skriving i norsk og samfunnsfag er en bacheloroppgave skrevet på grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. klasse ved Høgskolen Stord/Haugesund. Oppgaven er knyttet til norsk, samfunnsfag og pedagogikk. Aksjonsforskning er en forskningsmetode som tar utgangspunkt i en opplevd situasjon som bør utvikles. Den opplevde situasjonen og hypotesen er at fokuset på saktekster etter KAL-rapportens funn har gått for langt og dermed på bekostning av narrative skrivemåter. Dette til tross for at narrativ skriving inngår i fagenes tekstkultur og kompetansemål, og derfor bør være en del av den fagspesifikke skriveopplæringen for å oppøve kommunikativ kompetanse, også kjent...
Subjects
free text keywords: Lærer
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2015
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue