publication . Report . 2012

Evaluering av NAV prosjektet ”Nye vegar” i Høyanger

Eikås, Magne; Gudmundsdottir, Svanhildur; Kollbotn, Olina; Melhus, Alf Tor; Årethun, Torbjørn;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Norway
Abstract
Sogndal, 15. mai 2012 Denne rapporten er ei etterevaluering av prosjektet Nye Vegar i Høyanger kommune. Prosjektet vart sett i gong i april 2010. Bakgrunnen var at industribedrifta Fundo, som hadde over 300 tilsette, gjekk konkurs i februar 2009. Eit år etter denne konkursen var det framleis over 100 arbeidsledige i Høyanger kommune. For å kunne hjelpe denne relativt store gruppa tilbake til arbeid og aktivitet, innsåg NAV Sogn og Fjordane og Høyanger kommune at det måtte setjast inn ekstraordinære ressursar, og takast i bruk utradisjonelle arbeidsmetodar. Dei valde då å skilje dette arbeidet ut frå det ordinære NAV-kontoret og etablere eit eige prosjekt i eigne...
Any information missing or wrong?Report an Issue