publication . Bachelor thesis . 2016

Seksualitet, samliv og livskvalitet hos livmorhalskreftoverlevende

Soto Peterson, Camilla;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 11 Apr 2016
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: Hvert år rammer livmorhalskreft flere hundre kvinner i Norge. Hvor operasjon, cellegift og strålebehandling er den vanligste formen for behandling. Dette fører til komplikasjoner og belastninger for kvinnene. I oppgaven fokuserer jeg på behandlingens innvirkning på seksualitet, samliv og livskvalitet og hvordan sykepleier kan hjelpe kvinnene i denne prosessen. Problemstilling: Hvordan ivareta seksualitet, samliv og livskvalitet hos kvinner som har gjennomgått behandling for livmorhalskreft? Hensikt: Jeg ønsket å få større kunnskap om behandlingens innvirkning på kvinnene og hvordan seksualitet og samliv påvirker livskvalitet. Noe som er viktig for syke...
Subjects
free text keywords: Sykepleie
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2016
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue