publication . Master thesis . 2017

Hva er en god barnebok? En studie av superfinalistene fra Bokslukerprisen 2015/2016 og sjettetrinnselevers kriterier for en god barnebok

Pedersen, Synne;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 May 2017
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur Det finnes mange litterære priser som årlig kårer beste barne- og ungdomsbok. Juryene som kårer vinnerne består som oftest av voksne som vurderer litteratur skrevet for barn. I de senere årene har det kommet til flere barne- og ungdomsbokpriser som kåres av litteraturens tiltenkte målgruppe. Tekstmaterialet knyttet til disse prisene kan gi forskerne anledning til å undersøke hva som kjennetegner bøkene barne- og ungdomsleserne nominerer og kårer som vinnere, og hvilke vurderingskriterier juryene vektlegger. Denne masteroppgaven er en studie av superfinalistene fra Bokslukerprisen 2015/2016 og de kriteriene som er aktiv...
Subjects
free text keywords: barnelitteratur, barnebok, kvalitetskriterier, superfinalister, Bokslukerprisen, children`s book, children`s literature, quality criteria
Download from
HVL Open
Master thesis . 2017
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue