publication . Bachelor thesis . 2017

Kommunikasjon og tryggleik- i demens omsorg

Jensen, Julie Skjerve;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn for val av tema: Gjennom arbeidserfaring har eg møtt fleire personar med demens som bur heime og opplevd ulike problemstillingar knytt til kommunikasjon og tryggleik. I tillegg har eg gjennom sjukepleieutdanninga auka kunnskapen om demens og forstår at eit meir demensvennleg samfunn er eit mål for Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringen, 2015). Problemstilling: Korleis kan personar med demens oppleve tryggleik og kan sjukepleiaren gjennom kommunikasjon bidra til å betre tryggleiken? Oppgåvas hensikt: Å auka kunnskapen om personar med demens som bur heime samt å sjå samanhengen mellom kommunikasjon og tryggleik i demensomsorg. Metode: Oppgåva er eit ...
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2017
Provider: HVL Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue