publication . Bachelor thesis . 2015

Musikkterapi som omsorg til mennesker med lidelsen schizofreni

Røksund, Roger Andre;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 31 Mar 2015
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn for val av tema: Jeg personlig har sett hvilke effekt musikkterapi kan ha til pasienter med alvorlig mentale lidelser som ved schizofreni, men samtidig virket det som at det var redusert med informasjon og kunnskap om denne terapiformen blant helsearbeidere. Ut i fra dette ønsket jeg personlig å lære mer om hvordan jeg som sykepleier kan tilrettelegge slik terapi til pasienter med lidelsen schizofreni, for å så spre kunnskapen videre. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bruke musikkterapi i omsorg til mennesker med lidelsen schizofreni? Oppgavas hensikt: Med å se på forskning og teori relatert til dette temaet, ønsker jeg å belyse om musikkterapi er...
Subjects
free text keywords: Sykepleie
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2015
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue