publication . Bachelor thesis . 2015

Idrettsskole for ungdom – en inngang til utvikling av ungdommers interesse for fysisk aktivitet?

Blom, Maja Nordness; Tandberg, Ida Kirstine; Mølmen, Dina Kristine;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
Idrett og Kroppsøving ID3-323 Desember 2015 Formålet med denne studien har vært å belyse fenomenet Idrettsskole for ungdom, et allsidig aktivitetstilbud for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Da man ser et behov for breddeidrettstilbud i en ellers prestasjonspreget idrettshverdag, vil konseptet svare godt til NIFs visjon om «Idrettsglede for alle» (NIF, 2015a). Dessuten har det vært et ønske å få idrettsskoletilbudet på dagsorden slik at flere ungdommer kan få glede av tilbudet. For å få en dypere innsikt i fenomenet, har vi valgt å gjennomføre fire kvalitative forskningsintervjuer. Et med en representant fra NIF, samt tre med trenere for idrettsskoler i ulike idr...
Subjects
free text keywords: idrettsskole, idrettsskole for ungdom, ungdomsløftet, frafall, fysisk aktivitet, allsidighet, inkludering, fellesskap, motivasjon, læringsmiljø
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2015
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue