publication . Bachelor thesis . 2020

Barn som pårørende til en forelder med kreft.

Aune, Tone Anette; Stormyr, Hege;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Bacheloroppgave i sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BSS9
Subjects
free text keywords: Barn, Kreft, Pårørende, Foreldre, Mestring, Reaksjoner
Download fromView all 2 versions
HVL Open
Bachelor thesis . 2020
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue