publication . Master thesis . 2016

Suvremeni pristup liječenju opeklina

Kovač, Jelena;
Restricted Croatian
  • Published: 15 Jul 2016
  • Publisher: Sveučilište u Rijeci. Medicinski fakultet. Katedra za kirurgiju.
  • Country: Croatia
Abstract
Opekline su vrsta ozljede koţe i/ili potkoţnog tkiva koje mogu biti uzrokovane toplinom, električnom strujom, kemijskim tvarima, trenjem ili radijacijom. One predstavljaju globalni javnozdravstveni problem. Učestalost opeklina varira u različitim zemljama – najveća je u zemljama u razvoju dok u razvijenim zemljama nisu toliko česte, ali kada se dogode nerijetko uzrokuju doţivotne posljedice za zdravlje unesreće osobe te predstavljaju veliki teret zdravstvenog sustava bilo koje drţave zbog dugotrajne hospitalizacije i rehabilitacije. U patofiziologiji opeklina najvaţniju ulogu ima izraziti gubitak intravaskularnog volumena i proteina što moţe imati za posljedicu ...
Subjects
free text keywords: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti., BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences., opekline, nadoknada intravaskularnog volumena, Thierscherov transplantat, banka tkiva, burn, intravascular volume compensation, Thierscher graft, tissue bank
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue