Suvremeni pristup liječenju opeklina

Master thesis Croatian RESTRICTED
Kovač, Jelena;
(2016)
  • Publisher: University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Surgery.
  • Subject: BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. | opekline | nadoknada intravaskularnog volumena | Thierscherov transplantat | banka tkiva | burn | intravascular volume compensation | Thierscher graft | tissue bank

Opekline su vrsta ozljede koţe i/ili potkoţnog tkiva koje mogu biti uzrokovane toplinom, električnom strujom, kemijskim tvarima, trenjem ili radijacijom. One predstavljaju globalni javnozdravstveni problem. Učestalost opeklina varira u različitim zemljama – naj... View more
Share - Bookmark