publication . Master thesis . 2019

Inhibicija korozije 5052 aluminijske legure pomoću askorbinske kiseline : diplomski rad

Oreb, Katarina;
Open Access Croatian
  • Published: 29 Mar 2019
  • Publisher: Sveučilište u Splitu. Kemijsko-tehnološki fakultet. Knjižnica.
  • Country: Croatia
Abstract
Primjenom polarizacijskih metoda i elektrokemijske impedancijske spektroskopije ispitana je mogućnost inhibicije korozije 5052 aluminijske legure (AlMgCr) pomoću askorbinske kiseline (u granicama od 110 -6 do 110 -2 M) u 0.5 M NaCl otopini pri 20 o C. Određeni su korozijski potencijali, korozijska struja, polarizacijski otpor, otpor prijenosu naboja, kapacitet površinskog sloja i difuzija kroz površinski sloj. Izračunata je pokrivenost površine molekulama inhibitora te djelotvornost inhibicije korozije. Dobiveni rezultati su pokazali da askorbinska kiselina učinkovito usporava koroziju AlMgCr legure u kloridnoj otopini uz djelotvornost od  92 %. Nadalje, usta...
Subjects
free text keywords: aluminij, AlMgCr legure - inhibicija korozije, legura 5052, askorbinska kiselina, elektrokemijske metode, potenciodinamička polarizacijska metoda, metoda linearne polarizacije, elektrokemijska impedancijska spektroskopija (EIS), Freundlichov model, aluminium, AlMgCr alloys-corrosion inhibition, 5052 alloy, ascorbic acid, electrochemical methods, potentiodynamic polarization method, linear polarization method, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Freundlich's model, TEHNIČKE ZNANOSTI. Kemijsko inženjerstvo., TECHNICAL SCIENCES. Chemical Engineering.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue