Spotkanie kultur: komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce

Book Polish OPEN
Żydek-Bednarczuk, Urszula;
(2015)
 • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Subject: Intercultural Education | Glottodydaktyka | Glottodidactics | Intercultural communication | Edukacja międzykulturowa | Komunikacja międzykulturowa

The present book focuses on the skills of effective communication with the Other, the Alien. It comprises two incessantly interweaving trends. The first one deals with the notion of culture and language in glottodidactics. Such culture is viewed subjectively, for ... View more
 • References (174)
  174 references, page 1 of 18

  Agar M., 1994: Language Shock. Understanding the Culture of Converation. New York: William Morrow and Company.

  Andersen P., 1988: Explaining Intercultural Diefrences in Nonverbal Communications. In: Samovar L.A., Porter R.E., eds.: Interkultural Communikacation: A Reader. Boston-MA: Wadsworth, s. 272-282.

  Annen K., 2004: Kulturelle Ökonomik am Beispiel von Sozialkapital. In: Blümle G., Goldschmidt N., Klump R., Schauenberg B., Senger H., Hrsg.:Perspektiven einer kulturellen Ökonomik. Münster: LIT, s. 29-43.

  Bachmann L., Palmer A., 1996: Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests (Oxford Applied Linguistics). New York: Oxford University.

  Banach B., 2001: Interkulturowa tendencja we współczesnej glottodydaktyce. W: Habrajska G., red.: Język w komunikacji. T. 3. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczn‑Eokonomicznej, s. 228-242.

  Bartmiński J., 1991: Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. „Poradnik Ję‑ zykowy”, z. 1-2, s. 10-24.

  Bartmiński J., 2007: Stereotypy mieszkają w języku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cur i‑Sekłodowskiej.

  Bauman Z., 2000: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: „Sic!”.

  Bauman Z., 2004: O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie. W: Kalaga W., red.:Dylematy wielokulturowości. Kraków: Towarzystwo AutoróWwy diawców Prac Naukowych „Universitas”.

  Bauman Z., 2009: Niecodzienność nasza codzienna. W: Bogunia‑Borowska M. red.: Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark