publication . Doctoral thesis . 2019

Czynniki indywidualne i wsparcie społeczne a efektywność zdrowienia u pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi

Robakowska, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
  • Country: Poland
Abstract
Pierwszy etap pracy stanowiło dokonanie charakterystyki socjodemograficznej grupy kobiet chorujących na depresję, a także charakterystyki psychologicznej badanych kobiet w zakresie zmiennych indywidualnych. Kolejne analizy umożliwiły również ustalenie różnic w poziomie wskaźników zdrowienia dla całej grupy na początku leczenia i po jego zastosowaniu. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła na ustalenie zmiennych, które w najwyższym stopniu wyjaśniają efektywność procesu zdrowienia grupy badanych pacjentek z depresją. W drugiej części pracy, przeprowadzona analiza skupień pozwoliła na wyróżnienie typów pacjentek chorujących na depresję ze względu na określony p...
Subjects
free text keywords: depresja, wsparcie społeczne, inteligencja emocjonalna, psychoterapia, stres, samoocena
Related Organizations
41 references, page 1 of 3

28. Różnice w efektywności zdrowienia pomiędzy profilami…………………………... 174 Kabat-Zinn, J. (2013). Życie, piękna katastrofa. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Kadzikowska-Wrzosek R. (2011). Subiektywna ocena postępu w realizacji celów. Wpływ implementacji intencji oraz różnic indywidualnych w sposobie formułowania celów i w sile woli. Psychologia Społeczna, 1 (16), tom 6, 49-66. [OpenAIRE]

Kahn, J.H., Hessling, R.M., Russell, D.W. (2003). Social support, health, and well-being among the elderly: What is the role of negative affectivity? Personality and Individual Differences, 35 (1), 5-17.

Kempen, G., van Sonderen, E., Ormel, J. (1999). The impact of psychological attributes on changes in disability among low-functioning older persons. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 54B, 23-29.

Kennedy, S.H., Lam, R.W., Nutt, D.J., Thase, M.E. (2010). Depresja. Leczyć skuteczniej.

Kernis, M.H., Grannemann, B.D., Barclay, L.C. (1989). Stability and level of selfesteem as predictors of anger arousal and hostility. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 1013-1022. [OpenAIRE]

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social psychology quarterly, 61 (2),121-140. [OpenAIRE]

Keyes, C.L.M., Shmotkin, D., Ryff, C.D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007-1022. [OpenAIRE]

Keyes, C.L.M., Waterman, M.B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In: M. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes i K.A. Moore (Ed.), Well being: Positive development across the life course (477-497). London: Lawrence Erlbaum Associaty.

Kępiński, A. (2014). Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kirenko, J. (2002). Wsparcie społeczne osob z niepełnosprawnością. Ryki: Wydawnictwo WSUPiZ.

Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kirk, B.A., Schutte, N.H., Hine, D.W. (2008). Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale. Personality and Individual Differences, 45, 432-436.

Klein, M. (2007). Miłość, poczucie winy, reparacja. W: Pisma, tom I. Gdańsk: GWP.

Knoll, N., Schwarzer, R. (2004). Prawdziwych przyjaciół... Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 29-48).

41 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue