publication . Bachelor thesis . 2020

Barns jevnalderrelasjon i et krysskulturelt perspektiv: På hvilken måte kan forskning gjort i andre kontekster gi økt innsikt i barnehagelærerens arbeid med krysskulturelle barn?

Nilsen, Malin Arnesen;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole
  • Country: Norway
Abstract
I denne oppgaven skal jeg undersøke forskningsfeltet som omhandler barns jevnalderrelasjoner- og interaksjoner i institusjoner for tidlig barndom på kryss av majoritets og minoritetsverdener. Dette gjøres på bakgrunn av erfaringer gjort i utenlandspraksis i Botswana og innsikt i teori og forskning som ikke nødvendigvis er gjeldene på samme måte i minoritetsverdener. I tillegg skal jeg redegjøre for hvorfor det kan være hensiktsmessig for pedagoger og lærere å ha innsikt i dette teoretiske feltet, ulike kulturer og kontekster når man skal planlegge og utøve pedagogisk praksis i møte med et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. I utgangspunktet hadde je...
Communities
COVID-19
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue