FoU i næringslivet. Beregning av personellbehov fram mot 2030

Research Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Aamodt, Per Olaf; Næss, Terje; Olsen, Terje Bruen;
(2011)
  • Publisher: NIFU
  • Subject: Kandidater | Arbeidskraft

Formålet med denne rapporten er å anslå hvor mange kandidater med høyere utdanning det er behov for fra høyere utdanning dersom målet om at FoU i næringslivet, finansiert av privat sektor skal tilsvare 2 prosent i 2030. Dette behovet er sett i forhold til tilbudet av ar... View more
Share - Bookmark