publication . Report . 2006

Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)
  • Country: Norway
Abstract
I tørrfisk som blir utsatt for vedvarende mildt og fuktig vær, spesielt i tiden rett etter henging kan det ofte dannes mucoso. Mucoso, som er et annet ord for surfisk, kan beskrives som muskel med en geléaktig konsistens som ikke er egnet for konsum. Foruten tørkeforholdene vet en lite om årsaken til at mucoso oppstår og hva som bidrar til at mucoso dannes. Analyser av bakterietall, pH, TVN, proteaseaktivitet, samt sensoriske analyser av tørrfisk under henging i 10 uker indikerte at bakteriell aktivitet ser ut til å påvirke dannelsen av mucoso. Spesielt nyrevevet så ut til å kunne spille en sentral rolle fordi ansamlinger av bløtt nyrevev ble registrert under he...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue