publication . Report . 2011

Analyse av transfettsyrer i marine lipider – Risiko for falske positive

Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Nofima AS
  • Country: Norway
Abstract
Transfettsyrer analyseres i dag nesten utelukkende ved hjelp av gasskromatografi på polare kapillærkolonner. Ved de betingelser som normalt anvendes for analyse av transfettsyrer vil fettsyrer som er naturlig tilstede i marine lipider kunne overlappe med C16 og C18 transfettsyrer. Dette kan lede til falske positive identifikasjoner. Elueringsmønsteret av transfettsyrer og fettsyrer i marine lipider ble studert ved å spore retensjonsindekser under varierende kromatografiske betingelser innenfor det området som normalt benyttes til analyse av transfettsyrer. Dette ble gjort på to forskjellige polare kapillærkolonner med cyanopropyl som den polare gruppen i stasjon...
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue