publication . Report . 2019

Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Nofima AS
  • Country: Norway
Abstract
Marin ingrediensindustri er en betegnelse som benyttes på bedrifter som produserer ingredienser eller ferdigvarer basert på marint restråstoff. I Norge består denne industrien av rundt 61 bedrifter. Industrien er preget av et stort mangfold og det er store forskjeller mellom bedriftene når det gjelder faktorer som råstoffkilde, eierskap, størrelse og marked. Det er også store forskjeller i hvilke verdier som skapes og lønnsomhet i selskapene. Resultatet viser en polarisering, hvor noen gjør det veldig bra og andre veldig dårlig. Det ser ikke ut til å skyldes råstoffkilde, alder, størrelse eller marked, men heller bedriftsinterne årsaker. Det har vært flere perio...
Related Organizations
Funded by
EC| PrimeFish
Project
PrimeFish
Developing Innovative Market Orientated Prediction Toolbox to Strengthen the Economic Sustainability and Competitiveness of European Seafood on Local and Global markets
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 635761
  • Funding stream: H2020 | RIA
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue