Video igre s nasilnim i nenasilnim sadržajem i čimbenicima obiteljske otpornosti

Master thesis Croatian OPEN
Čakarić, Matija;
(2019)
  • Publisher: University of Pula. Faculty of Informatics in Pula.
  • Subject: obrazovanje posebnih skupina | video igre | nasilni sadržaji | obitelj | otpornost | studenti | video games | violent content | family | resistance | students | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Informacijski sustavi i informatologija. | SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Information Systems and Information Science.

Diplomski rad se bavi istraživanjem video igara u kontekstu nasilja i otpornosti u obitelji. Pojedina istraživanja upućuju da je povezanost video igara i agresije moguće objasniti uključujući „treću“ varijablu, primjerice kao obiteljsko okruženje. Slijedom toga, cilj je... View more
Share - Bookmark