Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematerijalne imovine

Master thesis Croatian OPEN
Ivinić, Fabio;
(2018)
  • Publisher: University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
  • Subject: korisnost | vrijednost | vrednovanje | struktura | dijelovi | kapital | intelektualni kapital | knjigovodstvo | društvo | aktiva | imovina | nematerijalna imovina | zaposlenici | razvoj | utility | value | valuation | structure | parts | capital | intellectual capital | accounting | company | property | asset | intangible asset | employers | development | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo. | SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.

Zahvaljujući financijskim izvještajima stječe se uvid u financijsko stanje i rezultate poslovanja poslovnog subjekta, njima je također moguće komparirati uspješnost i rast pojedinih društava, saznati dinamiku kretanja pojedinih pozicija u financijskim izvještajima te do... View more
Share - Bookmark