publication . Bachelor thesis . 2018

Poučni i zabavni aspekti dječjeg stripa

Tomišić, Marta;
Open Access Croatian
  • Published: 21 Nov 2018
  • Publisher: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
  • Country: Croatia
Abstract
Strip je kroz svoju najraniju i intrigantnu povijesti bio predmet brojinih proučavanja, divljenja, pa čak i zanemarivanja, degradiranja, da bi na posljetku u moderno vrijeme zaozeo mjesto koje mu pripada kao deveta umjetnost. Većina se danas može složiti kako vrijednost stripa kao umjetnost leži u individualnoj komunikaciji sa čitateljima. Narativna snaga stripa leži upravo u svojevrsnoj intelektualnoj percepciji koju svaki pojedinac, sam za sebe, slaže u svojoj svijesti. Uz crtež i pisanu riječ kao književna komponenta, strip postaje moćni mediji u prenošenju brojnih informacija i upravo zato postaje korišten u odgojno –obrazovnim procesima namjenjeni djeci. U ...
Subjects
free text keywords: dječji strip, povijest stripa, jezik stripa, poučni i zabavni strip, children’s comic, history of comics, language of comics, instruction and entertaining comics, HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Teorija i povijest književnosti., HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Theory and History of Literature.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue