Poučni i zabavni aspekti dječjeg stripa

Bachelor thesis Croatian OPEN
Tomišić, Marta;
(2018)
  • Publisher: University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
  • Subject: dječji strip | povijest stripa | jezik stripa | poučni i zabavni strip | children’s comic | history of comics | language of comics | instruction and entertaining comics | HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Teorija i povijest književnosti. | HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Theory and History of Literature.

Strip je kroz svoju najraniju i intrigantnu povijesti bio predmet brojinih proučavanja, divljenja, pa čak i zanemarivanja, degradiranja, da bi na posljetku u moderno vrijeme zaozeo mjesto koje mu pripada kao deveta umjetnost. Većina se danas može složiti kako vrijednos... View more
Share - Bookmark