publication . Master thesis . 2018

Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere

Solberg, Trude Irene;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Country: Norway
Abstract
Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser gjør at egenskaper vi tar for gitt som språket, evnen til å tilpasse seg og gi uttrykk for ønsker og behov er truet. Personenmed demens er avhengig av at pleieren svarer på deres behov for omsorg. I dette avhengighetsforholdet er det en asymmetri, hvor pleieren har størst makt. For å gi verdig omsorg er det vesentlig at pleiere er bevisst asymmetrien. Verdighet erfares i møte med andre, og det er hvordan personen med demens blir møtt av pleier...
Subjects
free text keywords: Demens, Personsentrert sykepleie, Verdighet
Any information missing or wrong?Report an Issue