publication . Article . 2016

Pårørendes erfaringer med kommunal hjemmetjeneste til personer med demens

Nordhagen, Vera Kristin; Sørlie, Venke;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 22 Aug 2016
  • Publisher: Sykepleien
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunn: I Norge er det cirka 75.000 personer med demens. I løpet av sykdommen vil disse ha behov for profesjonell pleie. Pårørende er ofte de første hjelperne inntil profesjonelle pleiere overtar. Studier viser at pårørende er og ønsker å være en ressurs for pasienten og helsepersonell. Hensikt: Hensikten med denne studien er å beskrive pårørendes erfaringer med kommunal hjemmetjeneste til personer med demens. Metode: Individuelle narrative intervju ble valgt for datainnsamling. Data ble analysert ved hjelp av fenomenologisk hermeneutisk metode. Funn: Pårørende forteller at pleierne som yter ”det lille ekstra” for pasienten, tilbringer tid med dem og samtaler ...
Subjects
free text keywords: Demens, Familie, Hjemmesykepleie
Download from
LDH Brage
Article . 2016
Provider: LDH Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue