publication . Master thesis . 2016

En systematisk oversikt: Terapeutisk hypotermibehandling etter hjertestans – Til hvilken måltemperatur?

Finsand, Camilla;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 13 Apr 2016
  • Country: Norway
Abstract
Mål: 1)Å vurdere hvilken dokumentert effekt målrettet temperaturkontroll har på overlevelse og nevrologisk funksjon, og belyse hvilke fysiologiske endringer og komplikasjoner som kan oppstå ved forskjellig måltemperatur. 2)Å vurdere i hvilken grad 'Cerebral Performance Categories (CPC) - scale' er et egnet skåringsverktøy i kartleggingen av nevrologisk funksjon hos hjertestanspasienter behandlet med målrettet temperaturkontroll. Bakgrunn: Nye retningslinjer med endret måltemperatur til 36 grader ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, gjør det aktuelt å komplimentere eksisterende oversikter på samme effektmål. Design: Systematisk litteraturstudie Resultat:...
Subjects
free text keywords: Hypotermi, Hjerte-kar-systemet
Any information missing or wrong?Report an Issue