publication . Bachelor thesis . 2016

Napad na Pearl Harbour

Farkaš, Ivana;
Open Access Croatian
  • Published: 07 Sep 2016
  • Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za povijest.
  • Country: Croatia
Abstract
Japanski zračni napad na Pearl Harbor (američka luka na havajskome otoku Oahu), gdje se na sidrištu nalazio veći dio ukupne američke pacifičke flote, počeo je 7. prosinca 1941. u 7 sati i 50 minuta. Taj napad smatra se povodom za ulazak Sjedinjenih Američkih Država, koje su do tada u sukobu bile neutralne, u Drugi svjetski rat. Ovaj iznenadni napad koji je uslijedio bez prethodne objave rata, uništio je veliki dio američke borbene flote što je Japancima omogućilo višemjesečnu potpunu prevlast na Pacifiku. Tako je, kao dio Drugoga svjetskoga rata, počeo rat na Pacifiku. Istovremeno s ovim napadom, Japanci su otpočeli ofanzivu protiv britanskih i nizozemskih kolon...
Subjects
free text keywords: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest., HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History., Pearl Harbour, Drugi svjetski rat, rat na Pacifiku, ulazak SAD-a u rat
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue