publication . Master thesis . 2015

Utjecaj terapijskog jahanja na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju

Đuretić, Anita;
Open Access Croatian
  • Published: 10 Sep 2015
  • Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za pedagogiju.
  • Country: Croatia
Abstract
Socijalizacija je proces tijekom kojeg svaka osoba usvaja različita znanja, stavove, vještine i socijalnu osjetljivost te samim time postaje osoba uključena u društvo, društvene vrijednosne sustave kroz koje se prilagođava društvenim zahtjevima i potrebama. Najvažniji elementi socijalizacije; obitelj, vršnjaci i škola utječu na razvoj i ostvarenje socijalne kompetentnosti pojedinca.Važnost procesa socijalizacije još više dolazi do izražaja kod djece s teškoćama u razvoju. Djeca s teškoćama u razvoju su djeca s trajnim posebnim potrebama, a odnose se na urođena i stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni pristup kako bi se om...
Subjects
free text keywords: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Posebne pedagogije., SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Specific Pedagogy., socijalizacija, djeca s teškoćama u razvoju, terapijsko jahanje, socijalne vještine
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue