Utjecaj terapijskog jahanja na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju

Master thesis Croatian OPEN
Đuretić, Anita;
(2015)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Pedagogy.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Posebne pedagogije. | SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Specific Pedagogy. | socijalizacija | djeca s teškoćama u razvoju | terapijsko jahanje | socijalne vještine

Socijalizacija je proces tijekom kojeg svaka osoba usvaja različita znanja, stavove, vještine i socijalnu osjetljivost te samim time postaje osoba uključena u društvo, društvene vrijednosne sustave kroz koje se prilagođava društvenim zahtjevima i potrebama. Najvažniji e... View more
Share - Bookmark