Interkulturalne razlike u socijalnoj prihvatljivosti gestikulacija

Bachelor thesis Croatian RESTRICTED
Lončar, Ana;
(2010)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. | SOCIAL SCIENCES. Psychology. | neverbalna komunikacija | geste (gestikulacija) | kultura | socijalna prihvatljivost

Gestikulacija je jedan od najvažnijih dijelova neverbalne komunikacije gotovo svih kultura svijeta. Brojnim istraživanjima dobiveno je da različiti načini gestikuliranja ovise o okolini u kojoj osobe žive te o kulturalnom kontekstu s kojim se identificiraju. Ono što je ... View more
Share - Bookmark