publication . Bachelor thesis . 2010

Interkulturalne razlike u socijalnoj prihvatljivosti gestikulacija

Lončar, Ana;
Restricted Croatian
  • Published: 24 Sep 2010
  • Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju.
  • Country: Croatia
Abstract
Gestikulacija je jedan od najvažnijih dijelova neverbalne komunikacije gotovo svih kultura svijeta. Brojnim istraživanjima dobiveno je da različiti načini gestikuliranja ovise o okolini u kojoj osobe žive te o kulturalnom kontekstu s kojim se identificiraju. Ono što je jednoj kulturi socijalno prihvatljivo ponašanje, drugoj je socijalno neprihvatljivo. Ovaj se rad bavi upravo pitanjem utjecaja kulture i socijalnih čimbenika na načine i količinu gestikuliranja ljudi različitih društava svijeta te na to koliko se takvo ponašanje prihvaća ili ne prihvaća, zbog konotacija vezanih uz njega.
Subjects
free text keywords: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija., SOCIAL SCIENCES. Psychology., neverbalna komunikacija, geste (gestikulacija), kultura, socijalna prihvatljivost
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue