Šulekovo znanstveno nazivlje

Master thesis Croatian OPEN
Čapo, Jelena;
(2012)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
  • Subject: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Kroatistika. | HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Croatian Studies. | Bogoslav Šulek | hrvatski jezik | znanstveno nazivlje

Devetnaesto je stoljeće stoljeće brojnih promjena u Hrvatskoj, kako na političkoj sceni, tako i na jezikoslovnoj, znanstvenoj i brojnim drugim. Ukidanjem latinskog jezika 1848. godine, odnosno njemačkog jezika 1861. godine počinje se u školama, uredima i javnom životu H... View more
Share - Bookmark