Psihosocijalne odrednice socijalne anksioznosti studenata

Master thesis Croatian OPEN
Hruška, Izabela;
(2016)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
  • Subject: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Klinička i zdravstvena psihologija. | SOCIAL SCIENCES. Psychology. Clinical and Health Psychology. | socijalna anksioznost | psihološke odrednice socijalne anksioznosti | socijalne odrednice socijalne anksioznosti | medijator

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu nekih psiholoških i socijalnih odrednica u objašnjenju socijalne anksioznosti studenata. Istraživanje je provedeno online na uzorku od 303 studenta. Psihološke odrednice socijalne anksioznosti uključene u ovom ispitivanju bil... View more
Share - Bookmark