Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2000

Article Catalan; Valencian OPEN
Òrgan Tècnic de Drogodependències;
(2002)
  • Publisher: Departament de Sanitat i Seguretat Social
  • Subject: Drogoaddicció - Epidemiologia - Catalunya | Drogoaddicció - Catalunya - Estadístiques

Drogodependències; Abús de substàncies; Notificació Drug dependence; Substance abuse; Notification Drogodependencias; Abuso de sustancias; Notificación Des de 1987, el sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID) recull dades sobre l'activitat assistencia... View more
  • References (1)

    diabetis tipus 1 a Barcelona província (excepte Barcelona ciutat) * TIA: Toxiinfecció alimentària. Comunitari Familiar Escolar

  • Metrics
Share - Bookmark