Atenció a les drogodependències a Catalunya, 2003

Article Catalan; Valencian OPEN
Òrgan Tècnic de Drogodependències;
(2005)
  • Publisher: Departament de Salut
  • Subject: Drogoaddicció - Epidemiologia - Catalunya | Drogoaddicció - Catalunya - Estadístiques

Drogodependències; Abús de substàncies; Notificació Drug dependence; Substance abuse; Notification Drogodependencias; Abuso de sustancias; Notificación Es presenten els resultats principals de lʼactivitat del Sistema dʼinformació sobre drogodependències (SID) d... View more
Share - Bookmark