publication . Report . 2014

Bromur de Glicopirroni: tractament broncodilatador de manteniment, per a l'alleujament dels símptomes en pacients adults amb malaltia pulmonar obstructiva crònica

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Nov 2014
  • Publisher: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Abstract
Malaltia obstructiva crònica (MPOC); Broncodilatadors de llarga durada (BDLD); Broncodilatadors anticolinèrgics de llarga durada (LAMA); Chronic obstructive lung disease (COLD); Bronchodilators length; Anticholinergic bronchodilators; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); Broncodilatadores de larga duración; Broncodilatadores anticolinérgicos Per tal de garantir la utilització efectiva i eficient dels medicaments amb recepta mèdica oficial del CatSalut, la qualitat i seguretat en la seva prescripció i la optimització de recursos s’ha creat el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (P...
Subjects
free text keywords: Medicaments - Assaigs clínics, Broncodilatadors, Pulmons - Malalties obstructives - Tractament
18 references, page 1 of 2

1. Pautes per a l'harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica en l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014.

2. Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica sobre atención integral al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Madrid: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Sociedad Española de Medicina de Familia (semFYC); 2010 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/ZWnLwl

3. Anguera C, Caula J, Castillo JA, Gaitano A, Llauger MA, Pastor E, Rodríguez A. Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Barcelona: Institut Català de la Salut; 2009 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/BmR5yi

4. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; 2013 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/sstUl

5. Ficha técnica o resumen de las características del producto. Product Information Seebri Breezhaler. EMEA/H/C/002430. London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/2FkNum

6. D'Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA, Hirata K, Martin C, Horton R, et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res. 2011;12:156.

7. Kerwin E, Hébert J, Gallagher N, Martin C, Overend T, Alagappan VK, et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J. 2012;40(5):1106-14.

8. Beeh KM, Singh D, Di Scala L, Drollmann A. Once-daily NVA237 improves exercise tolerance from the first dose in patients with COPD: the GLOW3 trial. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012;7:503-13.

9. Chapman KR, Beeh KM, Beier J, Bateman ED, D'Urzo A, Nutbrown R, et al. A blinded evaluation of the efficacy and safety of glycopyrronium, a once-daily long-acting muscarinic antagonist, versus tiotropium, in patients with COPD: the GLOW5 study. BMC Pulm Med. 2014;14:4.

10. Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/D5kn8b

11. Chronic obstructive pulmonary disease. Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Quick reference guide. London (United Kingdom): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2010.

12. Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide). Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). EMA/CHMP/508029/2012. London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/DGCIi

13. Commissioning Support Glycopyrronium Bromide (Seebri Breezhaler®): for Maintenance Treatment of COPD. Midlands Therapeutic Review and Advisory Committee; November 2012.

14. Glycopyrronium 44 micrograms hard capsules of inhalation powder (Seebri Breezhaler®) SMc No. (829/12). Scottish Medicines Consortium; December 2012.

15. Glycopyrronium bromide (Seebri® Breezhaler®). All Wales Medicines Strategy Group Final Appraisal Recommedation - 0713. All Wales Medicines Strategy Group; March 2013.

18 references, page 1 of 2
Similar Outcomes
13 research outcomes, page 1 of 2
13 research outcomes, page 1 of 2
Abstract
Malaltia obstructiva crònica (MPOC); Broncodilatadors de llarga durada (BDLD); Broncodilatadors anticolinèrgics de llarga durada (LAMA); Chronic obstructive lung disease (COLD); Bronchodilators length; Anticholinergic bronchodilators; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); Broncodilatadores de larga duración; Broncodilatadores anticolinérgicos Per tal de garantir la utilització efectiva i eficient dels medicaments amb recepta mèdica oficial del CatSalut, la qualitat i seguretat en la seva prescripció i la optimització de recursos s’ha creat el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (P...
Subjects
free text keywords: Medicaments - Assaigs clínics, Broncodilatadors, Pulmons - Malalties obstructives - Tractament
18 references, page 1 of 2

1. Pautes per a l'harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica en l'atenció primària i comunitària. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014.

2. Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica sobre atención integral al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Madrid: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Sociedad Española de Medicina de Familia (semFYC); 2010 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/ZWnLwl

3. Anguera C, Caula J, Castillo JA, Gaitano A, Llauger MA, Pastor E, Rodríguez A. Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Barcelona: Institut Català de la Salut; 2009 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/BmR5yi

4. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; 2013 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/sstUl

5. Ficha técnica o resumen de las características del producto. Product Information Seebri Breezhaler. EMEA/H/C/002430. London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/2FkNum

6. D'Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA, Hirata K, Martin C, Horton R, et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res. 2011;12:156.

7. Kerwin E, Hébert J, Gallagher N, Martin C, Overend T, Alagappan VK, et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J. 2012;40(5):1106-14.

8. Beeh KM, Singh D, Di Scala L, Drollmann A. Once-daily NVA237 improves exercise tolerance from the first dose in patients with COPD: the GLOW3 trial. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012;7:503-13.

9. Chapman KR, Beeh KM, Beier J, Bateman ED, D'Urzo A, Nutbrown R, et al. A blinded evaluation of the efficacy and safety of glycopyrronium, a once-daily long-acting muscarinic antagonist, versus tiotropium, in patients with COPD: the GLOW5 study. BMC Pulm Med. 2014;14:4.

10. Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/D5kn8b

11. Chronic obstructive pulmonary disease. Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Quick reference guide. London (United Kingdom): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2010.

12. Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide). Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). EMA/CHMP/508029/2012. London (United Kingdom): European Medicines Agency (EMA); 2012 [citat octubre 2014]. Disponible a: http://goo.gl/DGCIi

13. Commissioning Support Glycopyrronium Bromide (Seebri Breezhaler®): for Maintenance Treatment of COPD. Midlands Therapeutic Review and Advisory Committee; November 2012.

14. Glycopyrronium 44 micrograms hard capsules of inhalation powder (Seebri Breezhaler®) SMc No. (829/12). Scottish Medicines Consortium; December 2012.

15. Glycopyrronium bromide (Seebri® Breezhaler®). All Wales Medicines Strategy Group Final Appraisal Recommedation - 0713. All Wales Medicines Strategy Group; March 2013.

18 references, page 1 of 2
Similar Outcomes
13 research outcomes, page 1 of 2
13 research outcomes, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue