Bromur de Glicopirroni: tractament broncodilatador de manteniment, per a l'alleujament dels símptomes en pacients adults amb malaltia pulmonar obstructiva crònica

Report Catalan; Valencian OPEN
(2014)
  • Publisher: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  • Subject: Medicaments - Assaigs clínics | Broncodilatadors | Pulmons - Malalties obstructives - Tractament

Malaltia obstructiva crònica (MPOC); Broncodilatadors de llarga durada (BDLD); Broncodilatadors anticolinèrgics de llarga durada (LAMA); Chronic obstructive lung disease (COLD); Bronchodilators length; Anticholinergic bronchodilators; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); Broncodilatadores de larga duración; Broncodilatadores anticolinérgicos Per tal de garantir la utilització efectiva i eficient dels medicaments amb recepta mèdica oficial del CatSalut, la qualitat i seguretat en la seva prescripció i la optimització de recursos s’ha creat el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (PHF-APC). Aquest document ha estat elaborat en el marc d’aquest Programa, amb el suport tècnic de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
Share - Bookmark