Atenció a les drogodependències a Catalunya, 1999

Article Catalan; Valencian OPEN
Òrgan Tècnic de Drogodependències;
(2001)
  • Publisher: Departament de Sanitat i Seguretat Social
  • Subject: Drogoaddicció - Catalunya - Estadístiques | Drogoaddicció - Epidemiologia - Catalunya

Drogodependències; Abús de substàncies; Notificació Drug dependence; Substance abuse; Notification Drogodependencias; Abuso de sustancias; Notificación Des de 1987, el sistema d’informació sobre drogodependències (SID) recull dades sobre l’activitat assis... View more
Share - Bookmark