publication . Report . 2018

Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose. Erfaringer fra prosjektet MS-DOS

Røhne, Mette; Halvorsrud, Ragnhild; Strisland, Frode; Moen, Stine Marit; Celius, Elisabeth Gulowsen;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: SINTEF
  • Country: South Africa
Abstract
MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordringer personer med MS opplever på grunn av sin sykdom, og vurdere i hvilken grad digitale verktøy kan gjøre livet bedre for denne gruppen. Denne rapporten gir et overblikk over helsetilbudet til personer med MS. Deretter presenteres resultater fra en dybdestudie hvor vi følger tre personer med MS over en periode på seks uker. Metoden vi har brukt er observasjon og intervjuer, samt kartlegging a...
Related Organizations
Download from
SINTEF Open
Report . 2018
Provider: SINTEF Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue