publication . Bachelor thesis . 2016

Eesti elussigade ja sealiha kaubanduse dünaamika aastatel 2004-2015

Oberg, Mari-Liis;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Estonia
Abstract
Töö uurib Eesti konkurentsivõimelisust elussigade ja sealiha ekspordis. Töös on uuritud, kuidas on mõjutanud Venemaa sanktsioonid ja Aafrika seakatk Eesti sealiha tootmist. Analüüsimiseks ja hindamiseks on kasutatud Eesti Statistikaameti ja Eurostati andmebaase. Töös on kasutatud suhtelise eelise meetodit. Antud meetod hindab konkreetse riigi ja toote kaubanduslikku eelist või mahajäävust. Kui saadud indeks on üle ühe, siis riik omab suhtelist eelist antud toote ekspordis, kui saadud indeks on alla ühe, siis see näitab mahajäävust. Tulemusena joonistus välja, et Eesti omab suhtelist eelist elussigade ekspordis kogu vaadeldud perioodi jooksul. Sealiha eksportimis...
Subjects
free text keywords: siga, sigade aafrika katk, sealiha, kaubandus, konkurents (maj.), eksport, Eesti, Venemaa, bakalaureusetööd
Related Organizations
Download from
EMU DSpace
Bachelor thesis . 2016
Provider: EMU DSpace
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue