publication . Master thesis . 2017

Kaugloetava vatsasensori kasutamise võimalused veiste söötmisgrupi vatsa keskkonna monitoorimisel

Siiman, Siim;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Eesti Maaülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Magistritöö Loomakasvatus õppekaval Toodangunäitajate kasv lüpsilehmadel on sageli seotud ainevahetushaiguste esinemise suurenenud riskiga. Vatsa atsidoos on üks olulisemaid ainevahetushaigusi veistel, mis põhjustab igal aastal piimakarjakasvatajatele olulist majanduslikku kahju. Uuenduslik tehnoloogia, sealhulgas vatsasensor, võimaldab veisekasvatajatel senisest enam avastada ning ennetada haiguste esinemist. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada, kas muutused vatsasensoritega varustatud loomade vatsas ja piima koostis kirjeldavad kogu söötmisgrupi vastavaid näitajaid. Katses osales 12 looma, kellest kahele oli paigaldatud vatsasensor. Loomad valiti katsesse arve...
Subjects
free text keywords: magistritööd, vatsasensorid, piima rasvhapped, pH
Related Organizations
Download from
EMU DSpace
Master thesis . 2017
Provider: EMU DSpace
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue