publication . Book . 2014

Lääne-Niiluse palaviku riskiprofiil Eestis

Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Eesti Maaülikool
  • Country: Estonia
Abstract
Täistekst Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Põllumajandusministeeriumi tellimusel rakendusuuringu „Ohtlike loomataudide ja zoonooside riskihinnangud Eestis“ raames. Selle eesmärk on selgitada, kas ja kuidas on võimalik Lääne - Niiluse palaviku viiruse (LNPV) levimine Eestisse, millised on selle võimalikud tagajärjed (riski iseloomustus), millised on olemasolevad ja võimalikud riskiohjamise meetodid ning millised on LNPV riskidega seotud teabelüngad Eestis. Riskiprofiili koostamisel on lähtutud Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) käsiraamatus Handbook on Import Risk Analysis for Animals ...
Subjects
free text keywords: Lääne-Niiluse palavik, loomataudid, hobuste haigused, lindude haigused, epidemioloogia, veterinaardiagnostika, riskitegurid, Eesti
Related Organizations
Download from
EMU DSpace
Book . 2014
Provider: EMU DSpace
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue