Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book

Misztériumjátékok 1.

Medgyesy S., Norbert; Németh, Pál; Németh, István; Pintér, Márta Zsuzsanna;
Hungarian
Publisher: Protea Kulturális Egyesület
Country: Hungary
Related Organizations

1. Paradicson közepibe…: énekelte: Szakács Mártonvninéce Biri, 67 éves; gyűjtötte: Lajtha László, Szépkenyerűszentmárton (Szolnok-Doboka vm.), 19-41. Ki adta:Magyar Népzene Tára II. Jeles Napok Dalai, szerk. Kerényi György, Bp., Akadémiai, 1953, 648-649, nr. 508.

2. Nagy szívvel várták…: szöveg: Kájoni János (szerk.): Cantionale Catholic,umCsíksomlyó, 1676, 9; 1719, 12; dallamC:antus Catholici, Lőcse, 1651; mai kiad-á sa: Éneklő Egyház: Római Katolikus Népénektár - liturgikus énekekkel és imádságokkal, Bp., Szent István Társulat, 1985, nr. 233. Az éneket kiadtaD:omokos Pál Péter: „…édes Hazámnak akartam szolgálni…”: Kájoni János: Cabtionale Catholicum, Petrás Incze János: Tudósítások, Bp., Szent István Társulat, 1979, 184-185, nr. 16; Némely régi-kará csonyi énekek, Bp., Keresztény rételmiségiek Szövetsége Szent Á-gos ton Liturgikus Megújulási Mozgalom, 2005, 4, nr. 1. Népi változata: Epedve várták a pátriárkák…: énekelte: Tamá-s Fe rencné Pozsgai Erzsébet; gyűjtők: Domokos Mária, Szend-rei Jan ka, Tornyosnémeti (Abaúj-Torna vm.), 1967. MTA BTK Zen-etu

1. Paradicsom kőkertjébe arany szőnyeg leterítve…: csoportének, ivsa (Kolozs vm.), 1969, gy. Kallós Zoltán, lelőhelye: MTA BTK ZTI 7118d, időtartam: 1:08

2. Epedve várták a pátriárkák: énekli Tamás Ferencné Pozsgai Erzsé- bet (1903), Tornyosnémeti (Abaúj-Torna vm.), 1967. augusztus 23., gy. Domokos Mária és Szendrei Janka, lelőhelye: MTA BTK ZTI 6531j, időtartam: 0:55

3. E világot Ádám, hogy elveszté: énekli a Perenyei Hagyományőrző Egyesület Férfi Népdalköre: Baumgartner András, Baumgartner Attila, Baumgartner Ferenc, Beniczky György, Hollósi László, Horváth Ottó, Krizmanich László, Medgyesy S. Norbert, Rétfalvi Balázs. A felvétel készült: Perenye, 2016. május 19. Az ének-et gyűj tötte és a felvételt készítette: Medgyesy S. Norbert, lelőhelye: MTA BTK ZTI 201606_01, időtartam: 2:15

4. Mikor Máriához az Isten angyala…: énekli Gáspár Simon A-n tal (Istensegíts, Bukovina, 1895), gy. Domokos Mária és Németh István, Halásztelek, 1975. október 30., lelőhelye: MTA BTK ZTI 9797d, időtartam: 4:32

5. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban…: énekli Lázár Istvánné Egyed Rózsa (1893), gy. Forrai Magdolna, Lövéte (Udvarhely vm.), 1-963. au gusztus 27., lelőhelye: MTA BTK ZTI 7872f, időtartam: 1:05

6. Ím, midőn mindeneket…: énekeli Gáspár Simon Antal (Istensegíts, Bukovina, 1895), gy. Domokos Mária és Németh István, Ha-lászte lek, 1975. november 4., lelőhelye: MTA BTK ZTI 9799h, id-őtar tam: 5:22

7. Csordapásztorok (Dör, Dunántúl-Rábaköz): éneklik a Piliscsabai Táncház Egyesület tagjai: Sárközi Mária Stella, az LFZE Népzene Tanszék népi ének szakirány növendéke, Kardeván-Lapis Gergely, Medgyesy S. Norbert. A felvétel Piliscsabán, 2016. május 25--én ké szült. Lelőhelye: MTA BTK ZTI 201606_02, időtartam: 2:47. Az éneket Páli Sándorné Dombos Máriától (Dör, 1926 - Győr, 2014) Medgyesy S. Norbert gyűjtötte Győrött, 1994. augusztus 24-én. (A felvétel minősége nem volt alkalmas a kiadásra.)

8. Csordapásztorok (Alföld): énekli Jobbágy Istvánnaésvvári Erzsébet (1915), gy. Papp János és Sztanó Pál, Nyíracsád-Asszonyrészpuszta

moresidebar