Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book

Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 27. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae [200 éve született Kossuth Lajos]

Gebei, Sándor;
Hungarian
Publisher: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
Country: Hungary
Related Organizations
61 references, page 1 of 7

Asbóth János: Magyar conservatív politika. Bp., 1875.

Barta István szerk.: Kossuth Lajos összes munkái I-VL, XI., XIII., XIV., XV. k. Bp., 1948-1966.

Barta István: A fiatal Kossuth. Bp., 1966.

Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Bp., 1983.

Eckhart Ferenc: 1848, szabadság éve. Bp., 1948.

Hajnal István szerk.: A Kossuth-emigráció Törökországban. Bp., 1927.

Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben I-III. Pest, 1871-72.

Paris, 1859-60.

Jánossy Dénes szerk.: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában I-II. Bp., 1940^4.

Koltai-Kastner Jenő: Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez. Szeged, 1949.

moresidebar