publication . Article

A gólyaorr biotikus tájtényezőinek felvételezése

Soós, Gergő; Varga, János; Dobos, Anna;
Hungarian
  • Country: Hungary
Abstract
In this article we present the analysis of biotic and antropogenic factors in case of Gólyaorr situated in Poroszló, in the Heves alluvium microregion between October in 2007. and November in 2008. Our aim was to analyse and survey different landscape factors and to point out system relationships among these landscape factors. In the study area, we could do the research work on the botanical and zoological landscape factors and antropogenic effects on this territory, which is situated in the buffer-zone of the Hortobágy National Park.
Related Organizations
18 references, page 1 of 2

1. ábra. A fő komponensek szerkezeti vázlata, a hatáskapcsolatok és a geoszisztéma koncepció vizsgálati szempontjai (Barsch 1975, Haase 1978, Klug - Lang 1983, Finke 1994 nyomán)

BARSCH (1975): Zurkennzeichnung der Erdhöle und ichrer räumlichen Gliederung in der Landschafts kunglichen Terminologie. PGM 119, 81-88. p.

C. BRÖNMARK - L. A. HANSSON (2005): The Biology of Lakes and Ponds., Oxford University Press, Oxford

CSORBA P. - FAZEKAS I. (2008): Tájkutatás- Tájökológia, Meridián Alapítvány, Debrecen, 1-553.

FEKETE G. - MOLNÁR ZS. - HORVÁTH F. (1997): Nemzeti Biodiverzitás- monitorozó Redszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Budapest, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

FINKE (1994): Landschaftsökologie. Braunschweig, Westermann Schulbuchverlag GmbH. 292. p.

HAASE (1978): Zur Abteilung und Kennzeichnung von Naturräumpotentialen. Petermanns Georg. Mitteilungen 1-2. 113-126. p.

JÁRAINÉ KOMLÓDI M. (2007): Pannon Enciklopédia. Magyarország növényvilága., Urbis Kiadó, Budapest

KÁRÁSZ I. (2001): Terepi környezeti nevelés (Komplex terepgyakorlat)., EKF Környezettudományi Tanszék, Eger

KÁRÁSZ I. - LÉGRÁDY GY. - KATONA I. (2006): Biológiai és természetvédelmi gyakorlatok., EKF Környezettudományi Tanszék, Eger

KERTÉSZ Á. (2003): Tájökológia., Holnap Kiadó, Budapest, 1-166.

KLUG - LANG (1983): Einführung in die Geosystemlehre. Danstadt

LÓCZY D. (2002): Tájértékelés, földértékelés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest- Pécs, 1- 307.

MAROSI S. - SOMOGYI S. (1990): Magyarország kistájainak katasztere I-II., MTA Földrajzi Kutató Intézet, Budapest, 178-182.

MARTONNÉ ERDŐS K. (1995): Magyarország természeti földrajza I., KLTE, Debrecen, 1-179.

18 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue