MOGUĆNOSTI PRIMJENE OTPADNIH MATERIJALA KAO AGREGATA U PROPUSNOM BETONU

Article Croatian OPEN
Kraus, Ivan; Tirić, Ana; Burilo, Dalibor;
(2012)
  • Journal: issn: 1847-8948 (Online)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: propusni beton | dolomit | zgura | drobljena opeka | gospodarenje otpadom | pervious concrete | dolomite | slag | crushed brick | waste management | TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo. | TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering.

Propusni beton, kao jedan od ključnih elemenata održivog razvoja, primjenu najčešće nalazi zbog povoljnog utjecaja na okoliš. Zbog relativno svijetle boje, u urbanim sredinama umanjuje efekt vrućeg otoka, a mreža spojenih šupljina reducira prometnu buku. Osim toga, ima ... View more
Share - Bookmark