Prikaz istraživanja zadržavanja teških metala u nanosu melioracijskih kanala

Conference object Croatian OPEN
Leko - Kos, Marija; Tadić, Lidija;
(2019)
  • Publisher: Hrvatske vode
  • Subject: TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo. Hidrotehnika. | TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering. Hydrotechnology. | melioracijski kanal | nanos | onečišćenje | teški metali | amelioration canal | sediment | pollution | heavy metals

U kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je poljoprivreda dominantna gospodarska grana, pritisci na površinske i podzemne vode, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu su značajni. Problem onečišćenja nanosa u melioracijskim kanalima drugi je važan aspekt oneč... View more
Share - Bookmark