publication . Conference object . 2019

Prikaz istraživanja zadržavanja teških metala u nanosu melioracijskih kanala

Leko - Kos, Marija; Tadić, Lidija;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Hrvatske vode
  • Country: Croatia
Abstract
U kontinentalnom dijelu Hrvatske, gdje je poljoprivreda dominantna gospodarska grana, pritisci na površinske i podzemne vode, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu su značajni. Problem onečišćenja nanosa u melioracijskim kanalima drugi je važan aspekt onečišćenja, a puno je manje istraživanja koja se njime bave. Godišnja akumulacija nanosa u kanalima je velika, a povećava je smanjeno održavanje kanala, zadržavanje na vegetaciji i smanjena količina vode kao posljedica učestalijih suša. Koncentracije teških metala variraju ovisno o hidrološkim uvjetima, prisutnim uzrocima onečišćenja i lokalnim uvjetima. Prema veličini koncentracije trebala bi se odrediti mogućn...
Subjects
free text keywords: TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo. Hidrotehnika., TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering. Hydrotechnology., melioracijski kanal, nanos, onečišćenje, teški metali, amelioration canal, sediment, pollution, heavy metals
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue